Ord og uttrykk

1 | 2 | 3 | a | b | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
2D seismikk -  Kraftige ekkolodd som mottar reflektert lyd fra undergrunnen langs rette linjer.