Visjon og Verdier

Vår visjon og verdier reflekterer hva selskapet står for, måten vi jobber på og resultatene vi skaper.

VÅR VISJON: VI SKAPER DET LEDENDE UAVHENGIGE LETE- OG PRODUKSJONSSELSKAPET

Aker BP har en ambisiøs og inspirerende visjon. I 2016 viste vi at vi har kapasitet til å vokse, og leverte svært gode resultater. Kombinasjonen av de fusjonerte selskapenes styrker og tette bånd til BP PLC har gitt Aker BP et solid grunnlag for å leve opp til visjonen. Vi har ansatte av høy kvalitet med kontinuerlig fokus på forbedring. Basert på disse fire hovedpilarene skal vi dyrke frem talenter og levere verdier:

  • Omorganisere verdikjeden med strategiske partnerskap og allianser
  • Verdikjede basert på en felles forståelse for hva LEAN innebærer, og en felles verktøykasse og kultur
  • Ligge fremst i digitaliseringen av leting og produksjon
  • Fleksibel forretningsmodell som legger til rette for vekst og tar høyde for volatilitet

VÅRE VERDIER

Våre verdier er selve grunnlaget for hva vi gjør, og legger klare føringer for hvordan vi arbeider. Vi er det vi gjør. Kvalitet er altså ikke noe som oppnås med en enkeltstående handling, men som en vane. Alle som arbeider for Aker BP, må kjenne og følge våre verdier. Atferd skapes ikke av krav alene. Selskapets atferd er inspirert av menneskene som lever opp til verdiene. Det er mennesker som inspirerer og engasjerer, ikke systemer.

SØKENDE: Vi er nysgjerrige og søker etter nye og bedre løsninger.
ANSVARLIG: Vi setter sikkerheten først, og arbeider for å skape verdier for våre eiere og samfunnet.
FORUTSIGBAR: Vi bygger tillit og godt omdømme gjennom forutsigbar og konsekvent oppførsel.
ENGASJERT: Vi er engasjert i hverandre, selskapet og samfunnet.
RESPEKTFULL: Vi har høye etiske standarder. Vi har respekt for de vi jobber med, og verdsetter mangfold og forskjeller.