i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Lukk

Bjørn Thore Ribesen, Styremedlem

Bjørn Thore Ribesen (født i 1970) er plattformsjef på Ivar Aasen. Han har vært i Aker BP siden 2007. Ribesen har tidligere hatt flere funksjoner innen boreavdelingen, boresjef for leteboring og for Ivar Aasen boring og brønn.

Ribesen er sivilingeniør offshore teknologi fra University of Newcastle upon Tyne (1996). Han var i Schlumberger fra 1996-2007, hvor han hadde flere funksjoner. Ribesen er norsk statsborger.

Kate Thomson, Styremedlem

Kate Thomson er BP konsernets Group Treasurer, og har tidligere hatt stillingen som skattedirektør. I sin nåværende rolle, har Kate ansvaret for den sentrale finansieringen av BP-konsernet, tilføring av likviditet til konsernets virksomhet og verdioptimalisering gjennom styring av finansiell risiko på konsernnivå.

Siden hun begynte i BP i 2004, har Kate hatt en rekke roller innen skattefunksjonen, noe som gir henne dyp forståelse av olje- og gassindustrien. Som konsernets skattedirektør ledet Kate et globalt team av fagfolk på skatt, for å utvikle BPs svar på stadig mer utfordrende skatteforhold og reguleringer fra myndigheter. Før hun begynte i BP kvalifiserte Kate seg til statsautorisert revisor i Deloitte. Hun gikk over til internasjonal skatt i selskapet Charter plc hvor hun ble direktør for skatt i 1998, før hun begynte EY i 2001 i M & A skatt. Kate er også styremedlem i flere av BP konsernets selskaper. Kate er britisk statsborger.

Trond Brandsrud, Styremedlem

Trond Brandsrud (født i 1958) er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), og er i dag finansdirektør i Lindorff.

Frem til august 2015 var Brandsrud finansdirektør i Aker ASA, og han har tidligere vært som finansdirektør i Seadrill, samt flere sentrale stillinger innen finans både nasjonalt og internasjonalt i Shell gjennom en 20 årsperiode. Brandsrud har erfaring fra flere styreverv i både børsnoterte og privat eide selskaper. Brandsrud er norsk statsborger.

Lone Olstad, Styremedlem

Lone Olstad (født i 1977) er allianse prosjektleder i subsea prosjekter i Aker BP. Hun har vært i Aker BP siden 2006.

Olstad har en bred erfaring innenfor virksomheten og har hatt ulike stillinger som reservoiringeniør, produksjonsingeniør, prosjektingeniør i drift, prosjektleder for forbedringsarbeidet i drift i 2012, prosjektstyringsleder i subsea prosjekter. Olstad har deltatt i ‘Female Future’ der styrekompetanse var en del av programmet. Olstad har Msc fra NTNU (2001) og er norsk statsborger.

Kjell Inge Røkke, Styremedlem

Kjell Inge Røkke (født i 1958) er næringslivsleder og industrieier, og har vært drivkraften i utviklingen av Aker siden 1990-tallet. Røkke eier 67,8 prosent av Aker ASA gjennom selskapet The Resource Group TRG AS og datterselskaper, som han eier sammen med sin kone.

Han er styreleder i Aker ASA og styremedlem i Aker Solutions ASA, Kværner ASA, Akastor ASA, Aker BP ASA og Ocean Yield ASA. Han eier ingen aksjer i Aker BP ASA, og har ingen aksjeopsjoner. Kjell Inge Røkke er norsk statsborger.

Øyvind Eriksen, Styrets leder

Øyvind Eriksen (født i 1964) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og er i dag konsernsjef i Aker ASA.

Han arbeidet i advokatfirmaet BA-HR fra 1990, som deltaker (partner) siden 1996, og som styremedlem/-formann i BA-HR fra 2003. Eriksen er styreformann i Aker Solutions ASA og Aker Kværner Holding AS, samt styremedlem i bl.a. The Resource Group TRG AS, TRG Holding AS og Reitangruppen AS. Eriksen er norsk statsborger.

Anne Marie Cannon, Nestleder

Anne Marie Cannon (født i 1957) har over 30 års erfaring innen olje- og gassindustrien, både industrielt og fra investeringsbanksiden. Fra 2000 til 2014 var hun seniorrådgiver i Natural Resources Group i Morgan Stanley med ansvar for oppstrøms M&A. Hun har erfaring fra finans og handel i Shell UK Exploration and Production, Thomson North Sea og J. Henry Schroder Wagg. Hun har sittet i ledelsen i Hardy Oil and Gas og British Borneo. Anne Marie Cannon var styremedlem i Aker ASA 2011 - 2013 og er nå styremedlem i Premier Oil og STV Group plc. Hun har en BSc fra Glasgow University. Cannon er britisk statsborger.

Bernard Looney, Styremedlem

Bernard Looney (født i 1971) er direktør for oppstrømsvirksomheten i BP plc hvor han er ansvarlig for leting, utvikling og produksjon.

Bernard begynte i BP i 1991 som boreingeniør. Han har bred ledererfaring innen olje- og gassvirksomheten etter å ha jobbet på en rekke forskjellige steder, inkludert Nordsjøen, Vietnam, Mexicogolfen og Alaska. Han ble utnevnt til direktør for oppstrømsvirksomheten i BP plc i februar 2016, er medlem i BP konsernets hovedledelse, og styremedlem i flere av BP konsernets selskaper. Looney er irsk statsborger.

Terje Solheim, Styremedlem

Terje Solheim (født i 1962) er kontorleder for Aker BPs harstadkontor. Han har vært i Aker BP siden 2013 og har hatt flere funksjoner i selskapet.

Solheim har mangeårig bakgrunn fra forsvaret, var en av gründerne i Norwegian Petroservices (NPS) og kommer til Aker BP fra Det Norske Veritas (DNV). Solheim er norsk statsborger.

Gro Kielland, Styremedlem

Gro Kielland (født i 1959) er utdannet maskinsivilingeniør fra NTNU. Kielland har innehatt en rekke lederstillinger i olje- og gassindustrien både i Norge og i utlandet, blant annet som administrerende direktør i BP Norway. Hun har arbeidet både med drift og utbygging av felt, i tillegg til å ha vært fagansvarlig for helse, miljø og sikkerhet i operatørselskap.

Kielland arbeider i dag som Operational Partner for HitecVision, og har i tillegg til arbeidet hun gjør for dem på styrenivå også andre styreverv. Kielland er norsk statsborger.