Ivar Aasen

Den første oljen ble produsert fra Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen 24. desember, på selveste juleaften. Oppstarten var i tråd med planen, og utbyggingen er gjennomført innenfor budsjettet.

Oppstarten av Ivar Aasen var en stor milepæl for Aker BP. Som operatør har selskapet gjennomført en utbygging i en krevende periode for næringen. Derfor er det ekstra tilfredsstillende at prosjektet ble levert innenfor totalbudsjett og til rett tid. Rundt 17 millioner arbeidstimer er brukt på prosjektet uten at det har vært alvorlige HMS hendelser. Det betyr at prosjektet har oppfylt de fire sentrale målsettingene om ingen alvorlige hendelser, kvalitet i leveransen, levering på fastsatt tid og innenfor budsjett.

Betydelig felt

Ivar Aasen-feltet ligger i den nordlige del av Nordsjøen, rundt 175 km vest for Karmøy. Feltet inneholder rundt 200 millioner fat oljeekvivalenter, inkludert Hanz. Hanz skal bygges ut i fase to av Ivar Aasen-utbyggingen, og utgjør om lag 18 millioner fat oljeekvivalenter. Netto til Aker BP er omlag 70 millioner fat oljeekvivalenter. Produksjonen er beregnet å ha en platåproduksjon på brutto 67 mboepd.

I samsvar med myndighetenes krav er utbyggingen av Ivar Aasen og nabofeltet Edvard Grieg samordnet. Olje og gass fra Ivar Aasen blir ført i rørledning til Edvard Grieg plattformen, hvor den blir prosessert og eksportert til markedet. Ivar Aasen får også strøm levert fra Edvard Grieg. Den økonomiske levetiden for Ivar Aasen-feltet er forventet å være 20 år, avhengig av oljepris og produksjonsutvikling. Det blir brukt moderne teknologi for å drifte feltet effektivt og med lav bemanning. Operasjoner og drift støttes fra operasjonssenteret som ligger i Trondheim.

Globalt prosjekt

En betydelig del av leveransene til prosjektet kommer fra Norge. Hoveddelen av plattformdekket er bygget i Singapore mens boligkvarteret er bygget på Stord. Understellet som ble installert sommeren 2015, ble bygget på Sardinia. Til sammen har over fem tusen mennesker arbeidet med byggingen av Ivar Aasen. Prosjektet har involvert leveranser fra over 300 steder i verden, og mange av leveransene til plattformdekket i Singapore kom fra Norge.

Stødig oppstart

Den 6. juni startet transporten av plattformdekket fra Singapore. Turen gikk gjennom Suezkanalen, før den kom til Stavanger området en drøy måned senere. I løpet av tre hektiske døgn i slutten av juli ble alle de fem modulene på plattformdekket løftet på plass på understellet. Løfteoperasjonen var ferdig 20 juli, og fem dager senere ble fartøyene demobilisert. Det hele ble gjennomført i henhold til plan og uten større problemer.

I forbindelse med forberedelse til oppstart av oljeproduksjonen, har Ivar Asen hatt stor nytte av kontrollrommet på land. Her ble prosedyrer for oppstart av oljeproduksjon utarbeidet og testet i simulatoren. Simulatoren ble også benyttet for å gi alle operatører i kontrollrommet mulighet til å trene på oppstartprosedyren og andre viktige operasjoner. Opplæringen var med på å legge grunnlaget for en vellykket oppstart av oljeproduksjon.

1. juni var organisasjonen for landstøtte på plass og planlagt arbeidsform ble etablert. I løpet av høsten ble inspeksjons- og vedlikeholdsprogram, arbeidsprosesser og søknader til myndigheter ferdigstilt.

Boring i verdensklasse

Boreoperasjonene på Ivar Aasen har vært i verdensklasse i rask boring, med høy kvalitet og god sikkerhet. Dette bekreftes i statistikk fra Rushmore. Den gode fremdriften på boreoperasjonene har så langt bidratt til nærmere to milliarder kroner i besparelser for prosjektet. Dette har vært viktig for at hele prosjektet kom i mål på totalbudsjett.

Boringen er gjennomført i et tett samarbeid mellom avdeling for petroleumsteknologi og avdeling for boring og brønn, samt Maersk Drilling, Schlumberger og andre serviceselskaper. Brønnene på Ivar Aasen bores med geostyring. Fra et eget rom i Trondheim følges hver eneste bevegelse som Maersk Interceptor har ute på Ivar Aasen-feltet. To kilometer ned i bakken og to kilometer horisontalt gjennom skifer, konglomerater og aller helst gjennom oljeførende porøs sandstein. Her måles det tetthet og motstand i sandsteinen. Informasjonen sjekkes mot seismikken og tolkes fortløpende. Geostyring og tett oppfølgingen har bidratt til optimalisering brønnplasseringen, noe som er viktig for å maksimere reservoareksponering og oppnå best mulig produksjon fra brønnene.

Nøkkelfakta Ivar Aasen

  • Lisens: PL001B, PL338BS, PL242, PL457B
  • Aker BP eierandel: 34,786 % (Ivar Aasen) 35% (Hanz)
  • Partnere: Statoil, Bayerngas, Wintershall, VNG, Lundin, OKEA
  • Funnår: 2008
  • Produksjonsstart: Des 2016
  • Lisensperiode: 2036
  • 2016 2P reserver (netto): 69 mmboe

Share article

 • Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone