Høydepunkter 2016

I 2016 ble Aker BP dannet som følge av fusjonen mellom Det norske oljeselskap og BP Norge. Vår visjon er å skape det ledende uavhengige lete- og produksjonsselskapet.

 

Tildelt lisenser i TFO 2015

Det norske ble tilbudt andeler i ti nye lisenser, inkludert seks operatørskap, i konsesjonsrunden for forhåndsdefinerte områder (TFO) 2015. BP Norge fikk tilbud om en andel som operatør i en ny lisens.

Jan 19

Oppkjøp av Noreco Norway AS (Noreco)

Det norske inngikk avtale med Noreco om overtakelse av Norecos norske lisensportefølje, inklusive en kontantbeholdning på 45 millioner kroner.

Mar 2

Oppkjøp av Centrica-lisenser

Det norske inngikk avtale med Centrica Resources Norge AS (Centrica) om å overta deres lisenser i funnene Frigg Gamma Delta og Rind.

Apr 18

Tildelt lisenser i den 23. lisensrunden

Det norske ble tildelt ett operatørskap og to partnerskap i den 23. lisensrunden.

Mai 18

Fusjon mellom Det norske og BP Norge

 

Det norske inngikk en avtale med BP p.l.c. om å fusjonere med BP Norge, gjennom kjøp av aksjene i BP Norge.

Juni 10

Oljelast nr. 100 levert fra Skarv

Oljelast nr. 100 ble levert fra Skarv-feltet, mer enn ett år før planen. Mer om Skarv »

Juni 10

Plattformdekket på Ivar Aasen installert

Plattformdekket på Ivar Aasen ble installert ute på Utsirahøyden i juli. Mer om Ivar Aasen »

July 26

Fjerning av toppdekket på 2/4-G-plattformen på Valhall

Dekket på plattformen ble fjernet. Mer om Valhall »

July 31

Oljefunn på Langfjellet

Det norske meldte om et oljefunn med et foreløpig volumanslag på mellom 24 og 74 millioner fat oljeekvivalenter.

Aug 31

Ferdigstilling av transaksjonen mellom Det norske og BP Norge

 

Transaksjonen mellom Det norske og BP Norge ble ferdigstilt. Det norske oljeselskap ASA endret navn til Aker BP ASA, og tickerkoden på Oslo Børs ble endret til AKERBP.

Sep 30

Oppkjøp av Tullow-lisenser

Aker BP annonserte kjøp av lisenser fra Tullow Norge AS. Transaksjonen omfattet andeler i åtte lisenser, inkludert 15 prosent i Oda-funnet (tidligere kjent som Butch) i PL 405.

Okt 3

Produksjonsstart på Viper-Kobra

Aker BP meldte om produksjonsstart på Viper-Kobra, som er knyttet opp til Alvheim FPSO. Prosjektet ble levert på tid og innenfor budsjett. Mer om Viper-Kobra »

Nov 10

Produksjonsstart på Ivar Aasen-feltet

Oljeproduksjonen kom i gang på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen. Oppstarten var etter planen, og utbyggingen ble gjennomført innenfor budsjett og uten alvorlige hendelser. Mer om Ivar Aasen »

Des 24

Share article

  • Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone