1. Produksjon per måned

  2. 2016 P50 Reserver

  3. Aksjepris

  4. P50 reserver utvikling

Nøkkeltall Unit Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16 2016 2015
Oppsummering av finansielle resultater
Driftsinntekter USDm 205 256 248 656 1364 1 222
EBITDA USDm 129 175 179 485 968 953
Nettoresultat USDm 32 6 63 (67) 35 -313
Resultat per aksje USD 0,16 0,03 0,31 (0,20) 0,15 -1,53
Produksjonskostnad USD/boe 6 7 6 10 8 6
Avskrivning USD/boe 21 21 21 14 18 22
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter USDm 189 127 251 320 896 686
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter USDm (232) (325) 164 (313) -705 -1 168
Totale eiendeler USDm 5 387 5 609 10 280 9 255 9 255 5 189
Netto rentebærende gjeld USDm 2 584 2 783 2 380 2 425 2 425 2 532
Beholdninger av betalingsmidler USDm 155 68 786 115 115 91
Oppsummering av produksjon
Alvheim (65,0%) boepd 38 416 39 923 41 045 53 683 43 290 34 133
Bøyla (65,0%) boepd 9 084 7 923 6 191 6 470 7 411 9 006
Hod (37,5%) boepd - - - 596 150 -
Ivar Aasen (34,8%) boepd - - - 838 211 -
Skarv (23,8%) boepd - - - 30 040 7 551 -
Tambar / Tambar øst (55,0%/46,2%) boepd - - - 2 070 520 -
Ula (80,0%) boepd - - - 5 057 1 271 -
Valhall (36,0%) boepd - - - 17 505 4 400 -
Vilje (46,9%) boepd 5 117 7 615 7 381 6 221 6 599 6 376
Volund (65,0%) boepd 6 445 6 033 4 195 3 462 5 027 9 040
Annet (Jette, Jotun, Varg, Alta, Enoch) boepd 1 493 947 1 026 582 1 010 1 449
SUM boepd 60 615 62 440 59 839 126 524 77 441 60 004
SUM (inkl. BP Norge hele 2016) boepd 122 747 112 774 110 750 126 524 118 201 60 004
Oljepris USD/bbl 37 49 47 52 47 52
Gasspris USD/scm 0,18 0,17 0,15 0,23 0,18 0,27