Brev fra adm.dir.

Karl Johnny Hersvik

Vi danner det ledende uavhengige
lete- og produksjonsselskapet

2016 var nok et år preget av endring og vekst for Aker BP. Gjennom fusjonen av Det norske oljeselskap ASA (Det norske) og BP Norge AS (BP Norge) skapte vi et robust selskap hvor både antall ansatte og produksjon mer enn doblet seg, og hvor Aker BP for første gang utbetalte utbytte til sine aksjonærer. Viktigst er det likevel at vi gjennom året leverte sikker og effektiv drift på alle våre installasjoner, og startet produksjon fra Ivar Aasen på tid og innenfor totalbudsjett. Jeg er stolt over å lede en organisasjon som preges av pålitelig drift, systematisk forbedring og en formidabel vekst!

Den 10. juni stod jeg sammen med Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA, og Bob Dudley, Group Chief Executive i BP p.l.c., foran våre ansatte og presenterte et nytt kapittel i norsk industrihistorie. Ved å slå sammen Det norske og BP Norge skapte vi Aker BP – et selskap med sterke, industrielle eiere og høye ambisjoner for videre forbedringer og vekst. Ambisjonen ble etablert fra dag én; vi skal danne det ledende uavhengige lete- og produksjonsselskapet.

Den første oppgaven var å gjennomføre integrasjonsprosessen, og etter nær 25 uker med hardt arbeid kunne vi den 1. desember feire den endelige sammenslåingen av de to selskapene.

Selv om fusjonen med BP Norge preget store deler av 2016, styrket vi posisjonen på norsk sokkel ytterligere gjennom oppkjøpene av Norecos norske lisensportefølje, Centricas lisensandeler i Frigg Gamma Delta og Rind og lisensandeler fra Tullow. Vi har ambisjoner om videre vekst, og organisasjonens evne til raske omstillinger vil være sentralt i forbedringsarbeidet vårt fremover.

Første prioritet i vårt arbeid vil alltid være å ivareta sikkerheten for personell og omgivelser. Hver dag jobber vi systematisk med å ivareta sikkerheten i våre operasjoner, noe vi har hatt et særskilt fokus på gjennom omstillingsprosessen med integrasjonen av de to organisasjonene. 2016 var preget av en rekke hendelser på norsk sokkel, hvorav noen med fatalt utfall. Dette minner oss om at vi aldri kan slakke av når det kommer til helse, miljø og sikkerhet.

Ivar Aasen-utbyggingen har av mange blitt omtalt som den store «svenneprøven» for selskapet. Med produksjonsstart på selveste julaften har prosjektteamet bestått prøven med glans. Filosofien har hele veien vært å arbeide sammen med leverandørene som «ett team» med et felles mål; å levere Ivar Aasen på tid, kost og uten alvorlige hendelser. Dette lykkes vi med. Aker BP vil bygge videre på disse erfaringene når vi nå søker strategiske alliansepartnere for fremtidige prosjekter. Vi har tro på at langsiktige relasjoner og felles insentiver vil gi bedre resultater over tid enn et mer transaksjonelt forhold mellom kunde og leverandør. Vi er allerede i gang med en videreutviklet alliansemodell på subsea-prosjekter, og har ambisjoner om å utvide denne modellen til andre deler av vår virksomhet.

Vår vekst er basert på bidrag gjennom forretningsutvikling og ved å finne nye reserver gjennom leting. I 2016 var nettotillegget til Aker BP fra letevirksomheten 83 millioner fat oljeekvivalenter. Det tilsvarer omkring en fjerdedel av alle volumer funnet på norsk sokkel i løpet av fjoråret. Volumene representerer i hovedsak funn i modne områder i Nordsjøen. Funnet vi hadde på Langfjellet vil være en viktig brikke for en potensiell feltutvikling i området nord for Alvheim.

Aker BP har ambisjoner om ytterligere organisk og inorganisk vekst for å øke aksjonærverdiene. Selskapet kommer til å satse på olje fremfor gass, og først og fremst operatørskap, der vi selv kan ha hånden på rattet for å drive ned kostnadene per fat og øke verdien av investeringene.

I løpet av 2016 økte selskapet antallet opererte felt i produksjon fra ett til fem. På Alvheim ble det produsert mer enn planen for året, og brønnene Viper og Kobra ble satt i drift i november. Skarv produserte også over det som var satt som mål, og oljelast nummer hundre ble levert til det europeiske markedet – lenge før plan. Ula passerte 30 år med produksjon, og Valhall nådde en stor milepæl med å produsere sitt fat nummer 1 milliard.

Aker BP vil arbeide aktivt med å utvikle alle våre felt videre, og vil bygge på erfaringer fra Alvheim-området, hvor vi gjennom gjentatte lønnsomme investeringer i tilleggsvolumer har stagnert produksjonsfallet etter oppkjøpet av Marathon Norge i 2014. Vi vil samtidig fortsette vår tydelige og ambisiøse satsing på forbedringer, og analyserer derfor alle våre verdistrømmer for å kunne eliminere arbeid som ikke tilfører verdi. Forbedringsarbeidet bygges på Lean-prinsipper, og vi søker hele tiden læring fra andre industrier for å sikre en operasjonsform som kan stå imot oppturer og nedturer i årene som kommer. Vi har lykkes med mye, men ser fortsatt et stort potensial for forbedringer innenfor alle forretningsområder. Med sikker drift, stadig vekst og forbedringer, vil vi dag for dag komme nærmere visjonen vår:

«Vi danner det ledende uavhengige lete- og produksjonsselskapet»

 

Karl Johnny Hersvik

Administrerende direktør, Aker BP ASA

Share article

  • Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone