Alvheim-området

Alvheim området ligger i midtre Nordsjøen ved grensen til britisk sektor. Det består av selve Alvheimfeltet og satellittfeltene Bøyla, Vilje og Volund. Alle feltene produseres via Alvheim FPSO.

Alvheimfeltet (PL 088BS, PL 203, PL 036C) består av strukturene Kneler, Boa, Kamelon og East Kamelon og funnene Viper-Kobra og Gekko. Viper-Kobra kom i produksjon i fjerde kvartal 2016. Bøyla (PL 340), Vilje (PL 036C) og Volund (PL 150) er satellittfelt, som er mindre funn som er koblet opp til Alvheim FPSO. Alvheim FPSO har hatt høy aktivitet og en driftseffektivitet på 93,5 prosent i 2016. Alvheim FPSO har operert sikkert og levert en nettoproduksjon til Aker BP på 62,3 mboepd.

Etter et omfattende forbedringsprosjekt i 2016 ble driftskostnadene redusert med 13,5 prosent, i forhold til budsjett. Det ble igangsatt flere forbedringstiltak som vil bli fulgt opp i 2017.

Boring av den tregrenede BoaKamNorth-brønnen ble avsluttet i januar 2016 med fremragende boreresultater. Brønnen kom i produksjon i mai 2016. Brønnene på Viper-Kobra kom i produksjon i november. Viper-Kobra består av to separate funn, Kobra som ble oppdaget i 1997, og Viper i 2009. Totale brutto utvinnbare reserver er beregnet til 9,6 millioner fat oljeekvivalenter (6,2 mmboe netto). Utbyggingen omfatter en ny undervannsinstallasjon som er knyttet med rør til Volund-manifolden.

Utsikter

Boringen av infill-brønnene Volund West og South kom i gang i 2016. Forventet produksjonsstart er i andre kvartal 2017. Dessuten ble infill-brønnene Boa West og South godkjent av lisensen. Her planlegges produksjonsstart i fjerde kvartal 2017. Borekampanjen med Transocean Arctic begynte i desember 2016 og forløper etter planen. Flere infill-brønner modnes frem for å stanse produksjonsfallet på Alvheim FPSO. Storklakken-prospektet skal bygges ut som en oppkobling til Alvheim FPSO, med PUD planlagt til slutten av 2017.

Nøkkelfakta Alvheim området

  • Lisens: PL203, PL088BS, PL036C, PL036D, PL150, PL340
  • Aker BPs eierandeler:
   • Alvheim: 65%
   • Bøyla: 65%
   • Vilje: 46,9%
   • Volund: 65%
  • Partnere: ConocoPhillips, Lundin, Point (PL340), Statoil, (PL036D), PGNiG (PL036D)
  • Funnår: 1998
  • Produksjonsstart: 2008
  • Lisensperiode: 2032
  • Produksjon 2016 (netto): 62 327 boepd
  • 2016 2P-reserver (netto): 120 mmboe

Share article

 • Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone