Årsrapport 2016

I 2016 ble Aker BP dannet som følge av fusjonen mellom Det norske oljeselskap og BP Norge. Vår visjon er å skape det ledende uavhengige lete- og produksjonsselskapet.

Høydepunkter 2016 Brev fra administrerende direktør

Leting

Et fullverdig oljeselskap

Ivar Aasen – tar hele verden i bruk

Ivar Aasen – stålkutt på Sardinia